13-Piece Music Challenge

ทุกประเภทเครื่องดนตรีและขับร้อง

(Online Edition)

เพราะความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อม คือจุดเริ่มต้นสู่ทักษะการเรียนดนตรีที่ดี

 ส่งคลิปได้ตั้งแต่  วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2021

1.png
2.png
3.png
4.png