ร่วมบริจาคเครื่องดนตรีไทย (ใหม่/ ใช้แล้ว)  

แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน - โรงเรียนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด

หรือสามารถบริจาคผ่านทาง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

เลขที่  659 1 359965 

ชื่อ  ICM THAILAND

ทางโรงเรียนบ้านเปร็ดใน จะนำส่งใบเสร็จในนามบุคคล/องค์กรของท่าน ให้ทางไปรษณีย์เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

โปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน และที่อยู่ของท่านมาที่

bkk@icmcompetition.com