การประกวดดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกง 

รอบคัดเลือกประเทศไทย  

4-5 พฤศจิกายน  2018

LINE ID : icmcompetition                  bkk@icmcompetition.com

6/83 Srinakarin Rd 55 Pravet Bangkok,THAILAND

©2018 by International Classical Music THAILAND.