เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนดนตรี ได้มีโอกาสมาแสดงความสามารถทางดนตรีต่อสาธารณะชนอย่างสร้างสรรค์บนเวทีมาตรฐานสากล

กิจกรรมนี้ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางดนตรีตามที่เด็กๆ ต้องการ โดยปราศจากความกดดันจากการแข่งขันหรือการสอบแบบเข้มงวด และไม่จำกัดแนวดนตรี เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสในการแสดงบนเวทีจริง และเรียนรู้จักการควบคุมอารมณ์ ความประหม่า และความตื่นเต้นของตนเอง

เกี่ยวกับกิจกรรม ICM- RECITAL # 1/2021

eeeee.png

จุดมุ่งหมายของกิจกรรม

• แบ่งปันเสียงดนตรีจากเพื่อนนักเรียนดนตรีด้วยกัน

• เพื่อสนับสนุนนักเรียนดนตรีและการขับร้อง ด้วยการนำดนตรีจากห้องเรียนมาสู่การแสดง

• เพื่อพัฒนาทักษะการแสดงดนตรีของนักเรียน

• เพื่อผู้ปกครองได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนดนตรีของบุตรหลาน

• เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรี

ประโยชน์สำหรับครูสอนดนตรีและผู้ปกครอง

• จัดการแสดงดนตรีของนักเรียนของคุณในที่สาธารณะ

• ช่วยกำหนดเป้าหมายในการเรียนดนตรีให้กับนักเรียนแต่ละคน

• เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพทางดนตรี

• เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพลงใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากการสอบหรือการแข่งขัน

• ใช้กิจกรรมนี้เพื่อพัฒนาทักษะการแสดงดนตรีของนักเรียน

• ค้นหาเคล็ดลับการเรียนการสอนและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ จากผลงานการแสดงของนักเรียนคุณ

ประโยชน์สำหรับผู้แสดง

• สร้างแรงบันดาลใจให้เป้าหมายตามความต้องการและความสามารถของคุณ

• เพิ่มความสามารถและทักษะการเล่นดนตรีของคุณ

• เพิ่มความสนใจและพัฒนาในความชอบทางด้านดนตรี

• เพิ่มความมั่นใจในตนเอง

• เรียนรู้ที่จะให้กำลังใจตัวเอง และผู้ที่เข้าร่วมการแสดง

• เรียนรู้และแบ่งปันเสียงดนตรีจากเพื่อนนักเรียนดนตรีด้วยกัน

กำหนดการ และ ค่าธรรมเนียมการสมัคร

1. ขอนแก่น : อาทิตย์ที่  13 มิถุนายน ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ค่าสมัคร  850 บาท)
2. เชียงใหม่ : อาทิตย์ที่  20 มิถุนายนห้อง  Auditorium  โรงแรมแชงกรีล่า  (ค่าสมัคร  850 บาท)
3. กรุงเทพ :  เสาร์ที่ 26 มิถุนายน  ณ ห้องสังคีตวัฒนา  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  (ค่าสมัคร  1,800 บาท)
4. กรุงเทพ :  เสาร์ที่  3 กรกฎาคม ณ  YAMAHA MUSIC HALL ติด  BTS สนามกีฬาแห่งชาติ  (ค่าสมัคร  1,200 บาท)

สอบถามเพิ่มเติม : icmrecital@gmail.com

LINE : @icmconcert

https://lin.ee/aVDl0OW